Projekt gimnazjalny

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekt gimnazjalny

 

Informacja o projekcie gimnazjalnym

 

Już po projektach

        W bieżącym roku szkolnym (2013/2014) uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa przystąpili do projektu edukacyjnego. Na początku wszyscy połączyli się w grupy i dokonali wyboru tematu projektu.

        Wśród pomysłów znalazły się:

- Pojazd czterokołowy

- Makieta kompleksu sportowego

- Agregat „ostatniej szansy”

- Makieta budynku Straży Pożarnej w Gwieździnie

- Piramida Cheopsa

- Model elektrowni wiatrowej jako przykład odnawialnego źródła energii

- Fizyka w drobnych doświadczeniach i inne.

        Początki były trudne. Wszystkie działania uczniów wspierał p. H. Szumiński, który jest szkolnym koordynatorem projektów i to on trzymał pieczę nad ich przebiegiem. Od początku marca uczniowie zabrali się do pracy nad wybranymi projektami.

        Tworzenie pojazdów, makiet, prezentacji czy szczegółowych rysunków zajmowało wiele godzin zespołowej pracy.

         Podczas realizacji projektów każdy miał okazję nauczyć się współpracy w grupie, odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie oraz sumienności i staranności w pracy.

         Dodatkową mobilizacją dla autorów projektów był fakt, że miały być one oceniane przez samego Dyrektora Szkoły p. Janusza Bystrona.

        27 maja przed godz. 800 uczniowie dostarczyli projekty do szkoły, a następnie zaprezentowali je przed komisją. Opiekunowie grup: p. P. Wilma, p. W. Zych, p. K. Jankowski, p. H. Szumiński oraz p. Dyrektor zadawali autorom projektów pytania na temat prezentowanych treści. Około godz. 1200 zakończono prezentacje.

        Każda grupa starała się jak najlepiej pokazać. Wszyscy mieli satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Najbardziej podobały się makiety: Stadionu Narodowego oraz Osady w Biskupinie.

                                       Monika Kędzierska klasa IIa


 

 Tematyka projektów uczniów klas drugich:


Temat projektu

Skład grupy

Opiekun projektu

 

 

Pojazd czterokołowy

Dawid Jaruga *

Mariusz Karpiński

Jakub Kujawski

Adrian Piłat

Konrad Piłat

 

 

Henryk Szumiński

 

Makieta Stadionu Narodowego

Norbert Manenok *

Monika Kędzierska

Maciej Stanios

 

Henryk Szumiński

 

Makieta Grodu Biskupin

Anna Szulc *

Katarzyna Podgórska

Aldona Oryl

 

Paulina Wilma

Makieta kompleksu sportowego

Malwina Wyrwicz * Natalia Orzłowska

Wiktoria Stroszain

 

Barbara Rudnik

Makieta budynku Straży Pożarnej                    w Gwieździnie

 

Wiktoria Zachajczuk

 

Krzysztof Jankowski

Zabytki Debrzna

Anna Jarema *

Agata Kuniec

Wojciech Zych

 

Agregat „ostatniej szansy”

Bartosz Kujawski *

Michał Borys

Dawid Brodowski

Szymon Greczyło

Agata Kubiak

 

 

Krzysztof Jankowski

Piramida Cheopsa

Admira Stroińska *

Edyta Włodyka

Wojciech Zych

 

Fizyka w prostych doświadczeniach

Bartłomiej Polikarski *

Mariusz Burczyk

Barbara Drozd

Jacek Tomporowski

 

Henryk Szumiński

Model elektrowni wiatrowej jako przykład odnawialnego źródła energii

Karmena Lubińska *

Ewa Orynycz

Magdalena Wilczyk

Kamil Znaczko

Tomasz Wilma

 

 

Henryk Szumiński

 

 

.

Galerie

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma